OGRANIČAVAJU SE KAMATNE STOPE NA PODRUČJU FBIH

Važne informacije za građane: Ograničavaju se kamatne stope na području FBIH

Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) danas je usvojila Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, a vezano za ublažavanje rizika izazvanog mogućim rastom referentnih kamatnih stopa, inflatornim pritiscima i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište BiH.

Iz Agencije navode da su primarni ciljevi odluke izbjegavanje naglog rasta kamatnih stopa u Federaciji BiH, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, stabilnost bankarskog sistema u smislu utjecaja efekata odluke na kvalitet kreditnog portfolija banaka, te postizanje makroekonomske ravnoteže.

Dodaju da je Agencija, usljed povećanog utjecaja kamatnog rizika, a cijeneći institucionalni i regulatorni okvir koji ne omogućava upravljanje inflacijom putem kamatnih stopa i stvarne uzroke inflatornih pritisaka koji se prenose na naše tržište, smatrala potrebnim djelovati na moguće negativne efekte na finansijski sistem, korisnike finansijskih usluga i ekonomiju BiH.

Imajući u vidu nadzornu i regulatornu funkciju u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, kao i analizu potencijalnih šokova usljed rasta kamatne stope, ta odluka ima za cilj pravovremeno upravljanje kreditnim rizikom, formiranje dodatnih rezervi za očekivane kreditne gubitke i ublažavanje posljedica potencijalno značajnog porasta iznosa otplate duga.

Odluka predviđa povećanje minimalnih stopa koje su banke u obavezi primjenjivati za očekivane kreditne gubitke u slučaju značajnijeg rasta kamatnih stopa.