OTVARANJEM SPOMEN-OBILJEŽJA BEZIMENI VIS OBILJEŽENA GODIŠNJICA OSLOBODILAČKIH AKCIJA

Nakon okupljanja na Dolačkoj ravni mnogobrojni učesnici bitke, komandanti i gradjani uputili su se na lokalitet Bezimenog visa gdje su se majskih dana 1994.  odigrale sudbonosne bitke za grad Tešanj, ali i za ovaj  dio BiH. Ove velike pobjede Armije RBiH umnogome su utjecale na budući razvoj dogadjaja na širem ratištu u zoni djelovanja OG 7-Jug Armije RBiH.

-Prije 28 godina ovdje su se vodile velike boerbe za oslobadjanje dijelova okupirane teriotiorije općine Tešanj. Nakon oslobadjanja Kužnog groblja, Trešnjevog panja i Staja, odlučili smo da pokrenemo oslobodilačke akcije u rejonu Zmajevca, Omahića njiva, Bezimenog visa, Jasikove ravni, kote 587 i Previle. Pripreme su izvedene tako precizno da smo znali kada su im smjene, kada su im obroci i udar je bio tako silan i učinkovit da smo za samo deset minuta ovladali svim navedenim objektima. S ovog platoa neprijatelj je dvije godine gadjao bolnicu, gadjao Tešanj. Danas smo tu da se sjetimo svih onih koji dadoše svoje živote za naš grad i našu domovinu. Vidjeli ste ovu omladinu, oni nisu služili vojsku, ali su spremni da je brane. Bosne je bilo, ima je i biće je dok je živih nas koji je volimo i čuvamo-kazao je  jedan od komandanata i predsjednik  Gradjevinskog odbora za izgradnju spomen-obilježja Šemsudin Sejmenović.

Grupa entuzaijsta, predovdjena Sejmnovićem i Fehrudinom Jašićem, pokrenuli  su akciju izgradnje spomen-obilježja na Bezimenom visu.

-Prije tri godine medju grupom entuzijasta rodila se ideja da počnemo izgradnju spomen-obilježnja na Bezimenom visu. Nakon korone, negdje 2020. godine počeli smo sa ovim aktivnostima. Priključili su nam se mnogi, ponajviše stanovnici naselja Dolac, cijele MZ Raduša i šire koji su svakodnevno bili sa nama. Ovdje smo proveli preko 6.000 radnih sati naših sugradjana. Sa svojom mehanizacijom naši gradjani su besplatno bagerima, traktorima i drugom mehanizacijom ovdje radili  više od hiljadu radnih sati. Želja nam je bila da zauvijek odamo zahvalnost svima onima koji su dali doprinos da danas živimo u slobodi i obilježavamo bitne datume iz naše slavne i čiste historije-kaže Fehrudin Jašić, član Gradjevinskog odbora.

Raport bivšem komandantu OG 7-Jug Mustafi Cerovcu  i njegovom zamjeniku Sakibu Kurtiću predao je Šemsudin Sjemenović, nakon čega je otkrivena spomen-ploča na Bezimenom visu.

-U ovih nekoliko godina pet, šest lokaliteta smo izgradili ili revitalizirali i oni imaju za cilj da podsjećaju na slavne dane naše nedavne historije. Svake godine imamo veću posjećenost. Sve je više mladih ljudi koje zanima prošlost BiH i ovo je način da im zadržimo sjećanje i sačuvamo ponos bh. čovjeka  da živi kao dio cviviliziranog svijeta, EU, i zajednice evropskih naroda-kazao je općinski načelnik Suad Huskić. Afirmativa.ba