POMOĆ ZA GRAĐANE BIH OD 100 KM

 

Pomoć  od 100 KM dobit će najugroženiji, to se prije svega odnosi na penzionere, njih 378 hiljada, zatim korisnici boračkih naknada, njih je oko 100 hiljada, također po 100 KM.

53 hiljade osoba sa invaliditetom i civilne žrtve rata. 10 hiljada porodica će dobiti, onih koje su u stanju socijalne potrebe, dobiti pakete vrijednosti 500 KM iz robnih rezervi, kazao je Fadil Novalić premijer FBIH.

“Mogu reći za umirovljenike da će ova naknada biti isplaćena uz isplatu sljedeće mirovine, to je mirovina za sedmi mjesec, a da će za ostale korisnike u roku od 60 dana izvršiti isplate” kazala je Jelka Miličević, ministrica finansija FBiH.

I poslodavci imaju mogućnost pomoći svojim uposlenicima. Jedna prosječna aprilska plata od 1080 konvertibilnih maraka, bez plaćanja doprinosa i poreza.

“Ona je moguća do 31.12.2022.godine. To je stvar dobre volje. Mogu isplatiti, ne moraju isplatiti. Mogu isplatiti 1080 maraka, mogu 100 maraka, 50. To je naša poruka, ne stvaramo nikome obavezu, otvaramo mogućnost”, dodaje Miličević.