Poslodavci od vlasti očekuju hitno rasterećenje cijene rada

Što hitnije rješavanje problema nedostatka radne snage kroz liberaliziranje tržišta rada u FBiH, rasterećenje cijene rada smanjenjem previsokih poreza i doprinosa na plaće, ukidanje ili smanjenje neopravdano visokih parafiskalnih nameta u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, osnovni su zahtjevi poslodavaca izneseni na okrugolom stolu kojeg je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosni i Hercegovini organiziralo u Tuzli.

Na okruglom stolu su Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH i Adem Hanić, predsjednik Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH prezentirati prioritetne aktivnosti iz dokumenta „Šta poslodavci očekuju od vlasti?“ u kojemu.

„Ovaj okrugli sto je jedna od ranije planiranih aktivnosti UPFBiH sa ciljem razmjene mišljenja i iskustava o stanju privrede u FBiH. Dva mjeseca prije izbora UPFBiH je kreiralo i svim političkim strankama dostavilo dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti?“ u okviru kojega je kreirano oko 40 izmjena i dopuna zakona i drugih dokumenata sa konkretnim prijedlozima koji imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u BiH. Okruglom stolu u Tuzli priusustvovao je veliki broj poslodavaca, ali i predstavnika političkih stranaka koje će formirati vlast u TK, koji su pokazali veliki interes za ovu problematiku“, naglasio je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Govorilo se o prevelikim opterećenjima cijene rada u FBiH, koji su najveći u Evropi te su od predstavnika vlasti na nivou FBiH očekuje da hitno donesu zakonska rješenja kojima će doprinosi na plaće biti smanjeni na maksimalno 30 posto.

„Još jednom smo naglasili da paušalne ocjene o najnižoj cijeni rada nisu dobar put za povećanje plaća. UPFBiH se zalaže sa povećanje ne samo minimalne, nego i svih plaća, ali teret povećanja plaća ne mogu snositi samo poslodavci, svoj dio tereta mora preuzeti i država smanjenjem neopravdano visokih poreza i doprinosa na plaće“, jedan je od zaključaka okruglog stola u Tuzli.

 

Kao jedan od ključnih problema na okruglom stolu je istaknut nedostatak radne snage, a poslodavci su predstavili svoje prijedloge za liberalizaciju tržišta rada kroz uvoz neophodne radne snage. Također je istaknuto da i dalje postoji problem neusklađenosti obrazovnog sistema sa tržištem rada te je zaključeno da je nužno što prije donijeti zakon o dualnom obrazovanju, koji će značajno pomoći u rješavanju pitanja nedostatka radne snage.

Poslodavci traže hitno formiranje vlasti na nivou BiH kako bi se što prije otklonile nedorečenosti u zakonima koji su doneseni na nivou države, u oblasti indirektnih poreza, carinske politike, javnih nabavki, zapošljavanja stranaca itd.

Od vlasti na svim nivoima se traži unapređenje socijalnog dijaloga te se očekuje da niti jedna odluka koja se direktno ili indirektno odnosi na privredu ne bude donesena bez prethodne konsultacije sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatom.

Jedan od ciljeva okruglog stola je iznalaska rješenja za smanjenje opterećenja privrede. Okrugli sto je organiziran u sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Evropska unija.