PRERADARSTVO NA RUBU EGZISTENCIJE

Iz Udruženja su naglasili kako peradarstvo predstavlja jedan od najuređenijih segmenata poljoprivredne proizvodnje u BiH, u kojem je izravno zaposleno više od 20.000 ljudi, a koji kroz PDV i druge obaveze godišnje uplati u državnu kasu više od 45 miliona KM.

Udruženje peradara FBiH, u skladu s odlukom Upravnog odbora, pozvalo je sve političke subjekte iz FBiH, koji pretendiraju biti dijelom vlasti nakon Općih izbora 2022., na razgovor i upoznavanje sa izbornim programom iz oblasti poljoprivrede, sa naglaskom na peradarstvo.

Iz Udruženja su naglasili kako peradarstvo predstavlja jedan od najuređenijih segmenata poljoprivredne proizvodnje u BiH, u kojem je izravno zaposleno više od 20.000 ljudi, a koji kroz PDV i druge obaveze godišnje uplati u državnu kasu više od 45 miliona KM.

Zauzvrat, država u nedovoljnoj mjeri skrbi o ovoj važnoj poljoprivrednoj grani, što je peradarstvo dovelo na rub egzistencije. Pogođeni aktualnom krizom i enormnim divljanjem cijena žitarica, cijena pilećeg mesa prelazi realne granice potrošačke izdržljivosti u BiH, što u nepovoljan položaj dovodi i proizvođače i potrošače.

“Kako bi se prejudicirali neželjeni scenariji i osigurala bolja budućnost u ovom sektoru, potrebna je strateška dimenzija kroz politiku poljoprivrede. Stoga, želimo u duhu institucionalizma razgovarati sa svim zainteresiranim političkim subjektima u FBiH, kako bi se pravovremeno upoznali sa programima koji se odnose na problematiku koja pogađa naš sektor”, naveli su.

Naglašeno je kako je Udruženje peradara FBiH nepolitička organizacija koja neće favorizirati niti jednu politiku opciju pristranim djelovanjem.

“Što ne znači da nećemo, kao članovi udruženja i proizvođači, pojedinačno imati svoj stav. Naprotiv”, poručili su.