PROBLEM SA NEDOSTATKOM POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Većina kantona u Federaciji BiH ima problem deficita policijskih službenika, a taj problem mogao bi doći do posebnog izražaja u naredne tri godine kada će u većini kantonalnih policijskih uprava doći do potpune smjene generacija. Jеdan od kantona koji je suočen s nedostatkom policijskih službenika je i Zeničko-dobojski (ZDK) u kojem se, barem prema najavama nadležnih, uskoro očekuje natječaj za prijem novih policijskih službenika.

Posljednjom sistematizacijim utvrđeno je da Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona trenutno nedostaje 202 policijska, te 135 državna službenika i namještenika. Uzme li se u obzir da će u naredne tri godine više od 500 policijskih službenika biti penzionisano, Zeničko-dobojski kanton može doći u nezavidan položaj kada je u pitanju broj aktivnih policijskih službenika koji, između ostalog, svakodnevno rade na očuvanju sigurnosti građana.

“Dakle, ukoliko sad, u ovom momentu i naredne dvije godine ne budemo blagovremeno planirali i izvršili prijem policijskih službenika doći ćemo u jednu jako tešku situaciju koja se neće moći razriješiti za kratak period. S tim u vezi ja sam se obratio Vladi ZDK sa jednim zahtjevom – da se promptno djeluje u smislu da se odobri prijem novih policijskih službenika”, rekao je Rusmir Šišić, policijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK.

Da problem nedostatka policijskih službenika može doći u nekontrolisanu fazu svjesni su i Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK. Resorni ministar je na posljednjoj sjednici Skupštine naglasio da je neophodno brže kadrovsko popnjavanje u Upravi policije. To, prema tvrdnjama ministra, neće doći u pitanje.

“Opredijeljenost ove vlade je da to promptno rješavamo. U ovoj godini bi trebao biti, u najskorijem periodu, raspisan jedan konkurs za prijem policijskih službenika. Ako sljedeće godine ponovo ne raspišemo minimalno 100 ili 150 policijskih službenika da se primi, to bi kasnije stanje moglo postati alarmantno u smislu, da vam iskreno kažem, narušenosti bezbjednosne situacije u ZDK”, kazao je Benjamin Sinanović,  ministar unutrašnjih poslova ZDK.

Problem nedostatka policijskih službenika prisutan je, ne samo u Zeničko-dobojskom, nego u svim kantonima, ocjena je struke. Bivši direktor Policijske akademije Federalnog MUP-a ističe da kantonalne vlade u Federaciji BiH, odnosno njihova resorna ministarstva nisu vršili kontinuirani prijem policijskih službenika.

“Imajući u vidu činjenicu složenog provođenja konkursnih procedura i ograničenih kapaciteta policijske akademije da zadovolji sve njihove potrebe, mislim da obični građanin treba da razmišlja da za dvije godine možemo pomalo da se brinemo za objektivnu i za subjektivnu sigurnost svakog našeg građanina u Federaciji BiH”, rekao je Taib Spahić, bivši direktor Policijske akademije Federalnog MUP-a.

Osim nedostatka policijskih službenika u činu policajac, veliki problem sa kojim bi u narednom periodu mogle biti suočene kantonalne policije je nedostatak rukovodećih policijskih službenika sa adekvatnim činovima za te vrste policijskih poslova. Zbog svega navedenog, osim svakodnevne političke borbe za prevlast, političari na nivou kantona u Federaciji BiH trebali bi više pažnje posvetiti rješavanju potencijalne prijetnje ozbiljnog narušavanja sigurnosti na području Federacije BiH.

Akta