TEŠANJ-IZLOŽBA I PROMOCIJA KNJIGE O RANOJ ARHEOLOGIJI U BiH

TEŠANJ-IZLOŽBA I PROMOCIJA KNJIGE O RANOJ ARHEOLOGIJI U BiH

Uokviru manifestacije „Ljeto u tešnuju“  Javna ustanova Muzej Tešanj je priredila izložbu “Tragovi prvih 50 godina arheologije u Tešnju” i promociju knjige “Stranputice rane arheologije u Bosni i Hercegovini”. Na 17 izložbenih panoa prikazani su arhivski dokumenti i fotografije koji svjedoče o arheološkim aktivnostima u tešanjskom kraju krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

U ambijentu Kapetanove ili Krnje kule na Starom gradu u Tešnju izloženo je 17 panoa.

-Riječ je o eksponatima izvorne arhivske gradje iz Državnog arhiva BiH koji govore o toj arheologiji, njenim počecima u Tešnju, ali isto tako i o obnovi Starog grada-kazala je direktorica JU Muzej u Tešnju mr Mensura Mujkanović.

Koautor izložbe prof. dr. Adnan Kaljanac, inače redovni profesor na Filozofskom fakultetu UNSA-e, je i autor knjige „Stranputice rane arheologije u BiH“ u kojoj unosi novo svjetlo kada je riječ o razvoju arheologije u našoj zemlji.

-Ja sam izdvojio oko 3.000 dokumenata. Njih ima, naravno, puno više. Na žalost vrijeme je i bilo da se oni, na neki način, sačuvaju jer je dio toga izgorio kada je gorio Državni arhiv, jedan dio je uništen u poplavi, nešto je i ukradeno i opljačkano i rat je bio-kaže Adnan Kaljanac.

-Tako da ova knjiga, zapravo, otvara neka tabu-pitanja, ruši neke predrasude koje smo mi imali. Jer mi smo smatrali da je doba Austro-ugarske doba kada dodlazi do procvata bh. arheologije. Autor ne negira doprinos koji su dali Truhelka ili Karl Bač, ali smatra da su bh. arheolozi nepravedno zanemareni-dodaje prof. Dr Amra Šačić Beća.

Izdavač knjige je ANU BiH i njena zvanična promocija se očekuje u novembru u Sarajevu. Izložba je za posjetioce otvorena do 20. avgusta. Afirmativa.ba