TESLIĆ,KONFERENCIJA PREDSJEDNIKA SUDOVA-PRIORITET PREDMETIMA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE

U organizaciji VSTV-a BiH  u Tesliću je u toku 16. konferencija predsjednika sudova u BiH.  Uz predsjednike sudova i predstavnike VSTV-a u radu konferencije sudjeluju i predstavnici Odjela za ljudsku dumenziju Misije OSCE-a u BiH kao i Odjela za vladavinu prava Delegacije EU u BiH. Teme Konferencije su Imenovanje i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija,organizirani kriminal i korupcija, efikasnost rada sudova i komunikacijska strategija.  Problemi u pravosudju su brojni i traju godinama. Jedan od njih su, bez sumnje, i tzv. komunalni predmeti. Općinski sud u Sarajevu ih ima oko milion, onaj u Tuzli 130.000, a bijeljinski više od 100.000.

-Da bi to riješili nama nije potreban veći broj sudija, ali nam je tu potreban veći broj izvršitelja, veći vozni park, veći broj kurira. Veća mobilnost jednostavno-kaže predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini Aid Hanušić.

Dokaz za to je da Osnovni sud u Bijeljini  u prosjeku za 87 dana rješava predmete krivičnih dijela od potvrdjivanja optužnice do izricanja presude. Tehnički resursi često su problem u radu, ističu sudije, posebno odustajanja aplikanata u javnim nabavkama, zbog rasta cijena ugovorenih usluga.

-Na primjer, sud ne može raditi ako nema papira. Mi smo bili u situaciji da smo imali papira za još samo tri dana-ističe  Muhamed Tulumović, predsjendik Općinskog suda u Tuzli.

Dugotrajne i komplikovane procedue  imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija veliki su problem u radu bh. sudova.

-Postupak za jednog uposlenika koji ode u penziju ili u drugu instituciju traje nekad i godinu dana.  Neko mora da radi te poslove. Primjera radi u mom sudu   jednim oglasom pet uposlenika je prešlo u drugu instituciju. Dakle, tu moramo ubrzati procedure za brže zapošljavnaje i smanjenje rokova-dodaje Tulumović.

Hronična, vjerujemo ne i neizlječiva bolest bh. pravosudja, jesu predmeti organizovanog kriminala i korupcije.

-Tu imamo objektivan problem da imamo relativno mali broj podignutih optužnica, a onda, u odnosu na tako mali broj podignutih optužnica, imamo relativno veliki procenat oslobadjajućih presuda-pojašnjava predsjednik VSTV BiH Halil Lagumdžija.

Šta se čini da se stanje unaprijedi?

-U toku prošle godine imali smo dva kruga sastanaka sa Sudom i Tužilaštvom BiH oko procesuiranja ove vrste predmeta , a onda smo imali sastanke i sa  okružnim i kantonalnim sudovima i tužilaštvima  i mislim da smo uradili dovoljno da se taj segment rada pravosudja unaprijedi-dodaje Lagumdžija.

Većina učesnika Konferencije ističe da u radu nisu izloženi političkim pritiscima. Afirmativa.ba