UPUTSTVO O UTROŠKU SREDSTAVA BUDŽETA OPĆINE DOBOJ JUG ZA PODSTICANJE PROLJETNE SJETVE ZA 2022. GODINU

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće je na svojoj XIV redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine usvojilo “Uputstvo o utrošku sredstava Budžeta Općine Doboj Jug za podsticanje proljetne sjetve za 2022. godinu”.

Ovim Uputstvom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti obrti, pravna lica i registrovana gazdinstva za ostvarivanje prava podrške za podsticanje proljetne sjetve, te vrste i obim poljoprivredne proizvodnje koja se potiče iz sredstava Budžeta Općine Doboj Jug za podsticanje proljetne sjetve za 2022. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave na web stranici Općine Doboj Jug, odnosno od 14.07.-28.07.2022. godine do 16:00 sati.

Zahtjev se može preuzeti na info pultu Općine svakim radnim danom