USVAJANJE ZAKONA ZA ČISTU ENERGIJU

 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić potvrdio je da bi set reformskih zakona posvećenih tranziciji ka čistoj energiji, kojima se ispunjavaju direktive Evropske unije i najbolje međunarodne prakse, uskoro trebao ugledati svjetlo dana.

Prema riječima ministra Džindića, uskoro će Federalnoj vladi biti upućeni i zakoni o obnovljivim izvorima energije, kao i gasu, te izmjene i dopune Zakona o energijskoj efikasnosti. Nakon što ih Vlada utvrdi, slijedi procedura usvajanja u Federalnom parlamentu.

– Utvrdili smo nacrte dva reformska zakona, sada slijedi parlamentarna procedura kako bismo ih mogli pretočiti u konačne prijedloge, te usvojiti i početi primjenjivati – kazao je ministar Džindić.

Podsjetio je da se Bosna i Hercegovina kao članica Energetske zajednice obavezala provesti niz propisa iz pravnog okvira EU i tako nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

– Ovo se značajnim dijelom postiže kroz izmjene i dopune zakona na nivou entiteta. lzmjene i dopune važećeg Zakona o električnoj energiji u FBiH koje je potrebno izvršiti u cilju usklađivanja s propisima EU bile bi takvog obima i kvaliteta da smo se radije odlučili za izradu novog – istakao je Džindić.

Novim zakonom o električnoj energiji unapređuje se, između ostaloga, sistem kontrole izgradnje proizvodnih objekata, te uvode zabrane izgradnje malih hidroelektrana. Pojednostavljuju se administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, a primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Uvode se i mehanizami za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Ministar Džindić je pojasnio i da će zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti konačno donijeti sistemsko uređenje pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovIjivih izvora i energetske efikasnosti u FBiH.

– Ovaj zakon donosi i zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Uvodi se sistem zaštite krajnjih kupaca i to ugroženih iz kategorije domaćinstva kojima se takav status utvrđuje po osnovu stanja socijalne potrebe i koji imaju pravo na subvenciju dijela računa za struju i zaštićenih kupaca iz kategorije domaćinstva kojima se takav status utvrđuje po osnovu potreba zaštite života i zdravlja, zbog čega ne smiju biti isključeni sa elektroenergetske mreže. Unapređuje se i pravni okvir za regulaciju djelatnosti u sektoru energije, na način da jasnije definiše položaj FERK-a kao regulatornog tijela koje uređuje i nadzire tržišta električne energije, prirodnog gasa i naftnih derivata u Federaciji – dodao je federalni ministar.

U okviru elektroenergetskih politika ova zakonska rješenja preciziraju i izdavanje dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti, proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje, trgovinu i skladištenje električne energije, izgradnju elektroenergetskih objekata i elektrana u skladu sa Energetskom strategijom FBiH i propisima iz oblasti prostornog uredenja i zaštite okoliša, te sigurnost za krajnje potrošače.