VLADA FBIH USVOJILA INFORMACIJU O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 11.7.2022. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka ovog kriznog štaba.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije, te o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije BiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi FBiH nove mjere u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba FMZ-a donose se s rokom važenja od 60 dana, računajući od 14.7.2022. godine, kao dana početka njihove primjene. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zadužen da zaključke s naredbama i preporukama dostavi kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i kantonalnim ministarstvima zdravstva, te zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, zatim kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-a kantona.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade koje su donesene s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa na današnjoj sjednici.

U informaciji je navedeno, da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 21 slučaj na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana u FBiH, više incidence od prosječne imaju Hercegovačko-neretvanski (79,27), Zapadnohercegovački (63,18) i Posavski kanton (55,63).

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju je 35 osoba zbog COVID-19, od kojih su dvije osobe na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 27 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, njih 70,4 posto je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih. U proteklih 7 dana zabilježen je jedan smrtni slučaj.

Uzimajući u obzir dominaciju Omicron podvarijanti SARS-CoV-2 virusa (BA.4 i BA.5) koje daju blažu kliničku sliku u odnosu na ranije varijante, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom, nedostupnost podataka o izvršenim brzim antigenskim testovima, Krizni štab je procijenio da je prijetnja zdravlju opće populacije niska do umjerena, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.