ZDRAVLJE LJUDI-KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV OPĆINE TEŠANJ, ZZO ZDK, UPRAVE I UO DOMA ZDRAVLJA

Nakon što poliklinici sa dnevnom bolnicom “Medicus” iz Tešnja nije produžen ugovor za pružanje usluga iz oblasti porodične medicine,  ni nakon protesta gradjana ispred Općine i Doma zdravlja, strasti se ne smiruju. Nadležne inspekcije izvršile su kontrole i stranama dostavile nalaz kojeg su danas, uz tekst, javno objavili iz navedene zdravstvene ustanove. Prenosimo u cjelosti.

“U skladu sa nedavnim događajima u vezi sa prekidom Ugovora o finansiranju ambulante porodične medicine u PK MEDICUS, informišemo Vas da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 28. 6. 2023. izdala Informaciju iz koje koje se vidi da DZ Tešanj ima samo 7 timova porodične medicine koji po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBIH ispunjavaju uslove za rad, dok ostali nemaju pravo da vode ambulante porodične medicine , čime se direktno ugrožava zdravlje pacijenata općine Tešanj koja ima oko 43000 stanovnika.
Nalaz inspekcije ZDK
Zbog navedenog, PK Medicus pokreće krivičnu prijavu protiv direktora Doma zdravlja Tešanj, Upravnog odbora Doma zdravlja Tešanj, organa općine Tešanj koji nisu prekontrolisali izjave menadžmenta Doma zdravlja Tešanj, a koje su bile lažne.
Ovim putem želimo obavijestiti građane općine Tešanj, kao i korisnike usluga porodicne medicine da je kriminal u redovima gore navedenih institucija otkriven!
Također, krivična prijava će biti podnesena i protiv direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Omera Škalje, koji je jedan od ključnih aktera ovih kriminalnih aktivnosti.
Još jednom napominjemo da se isključivanjem educiranih doktora sa odgovarajućim specijalizacijama i vrhunskim uvjetima za pružanje medicinskih usluga direktno ugrožava zdravlje pacijenata koji pripadaju porodičnim timovima PK MEDICUS.”