UPRKOS POVEĆANJU BUDŽETA, PERADARI U NEMILOSTI FEDERALNE VLASTI

UPRKOS POVEĆANJU BUDŽETA, PERADARI U NEMILOSTI FEDERALNE VLASTI

Iako,  upošljavajući više od 20.000 radnika i posredno tri puta toliko kooperanata, u državnu kasu na ime poreza i doprinosa godišnje uplati više od 45 miliona maraka,  peradarska proizvodnja, posebno u FBiH, ne uživa  podršku vlasti kakvu zaslužuje. Dokaz za ovo je i novi Nacrt Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu prema kojem, uprkos rastu budžeta resornog ministarstva za 60 posto, sredstva na ime poticaja za peradarstvo su ostala gotovo ista  zbog čega peradari negoduju i najavljuju radikalne mjere.

Hasan Ahmetlić je, poput mnogih peradara u našoj zemlji vlastitim ili sredstvima iz komercijalnih kredita gradio objekte i razvijao posao. Na nelegalnoj deponiji smeća uz rijeku Usoru u Tešnju, u savremene farme za uzgoj pilića kapaciteta 110.000 investirao je milione. Pomoći države, kaže, ni moralne, nije bilo.

-Ništa! Iz svojih sredstava sam sve uradio  hvala Bogu. Od MZ do Općine niko mi nije došao da me bodri da podrži. Ne znam. A što se tiče Kantona, dolazili su iz Kantona, a iz Općine niko-priča nam Ahmetlić.

Ahmetlić; Iz Općine nikada niko nije došao

Za razliku od proizvodjača mlijeka ili meda, peradari su tek od prošle godine obuhvaćeni federalnim programom poticaja od deset feninga po kljunu. Iako je budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva povećan za 60 posto, peradari nemaju razloga za zadovoljstvo.

MRVICE ZA PERADARE

-Od budžeta od 164 miliona oni su nama jedva milion i po odvojili i to je za nas neprihvatljivo-kratko jep rokomentirao Nacrt  Mevludin Kahvedžić, potpredsjednik Udruženja peradara FBiH iz TK.

-Očekivali smo proporcionalan rast za sve kulture. Medjutim, peradarstvo je doživjelo stagnaciju-ističe predsjednik Udruženja peradara FBiH  Pero Nikić.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA PERADARA FBiH

-Ako smo došli u poziciju da se budžet razvija , da raste i treba da raste, sasvim prirodno je da to prati i sektor peradarstva-mišljenja je predsjednik Koordinacije peradara/živinara u BiH Edin Jabandžić.

Udruženje peradara FBiH: Put u nestanak

Prošle godine s federalnog nivoa peradari su imali poticaj od 10 feninga po kljunu, a ove godine to je za dva feninga više sa limitom od 240.000 brojlera na godišnjem nivou.

-Znači, nije ni deset posto povećanje, a sve komponente u odnosu na prošlu godinu su za 40 posto poskupile-napominje  sekretar Federalnog udruženja peradara iz KS Mesud Pinjo.

Pinjo ističe kako vlasti u Federaciji nemaju razumijevanja za enormno povećanje cijena energenata, te da za razliku od RS, peradari u FBiH struju plaćaju po industrijskoj cijeni. Farme do 30.000 brojlera već se zatvaraju. Ostale opstaju zahvaljujući razumijevanju  preradjivača.

MALE FARME SE GASE

-Apsolutno, ali ja se bojim kako vrijeme odmiče da to neće biti dovoljno. Jednostavno mi crpimo kapacitete koje imamo i bez pomoći države bojim se da ćemo ovo sve dovesti u pitanje-upozorava Jabandžić.

-Nas bi zadovoljilo nekih 15 feninga sa federalnog nivoa po kljunu, a limit može ostati na 240.000-dodaje Mevludin Kahvedžić.

-U suprotnom peradarstvo neće imati priliku za spas, a peradari će morati svoja prava tražiti na neki drugi način-kategoričan je predsjednik Udruženja Pero Nikić.

Opravdano je pitanje kome je, u vremenu kada je proizvodnaj hrane važnija nego ikada, u interesu da ovaj sektor stagnira i propada. Možda odgovor zna vrijedni farmer s početka naše priče.

-Možda se planski  i tuši domaća proizvodnja- Kome je to u interesu?, pitali smo. ! Pa, lobi to kreira-mišljenja je   Hasan Ahmetlić, peradar iz Tešnja. Afirmativa.ba