VLAST U BIH-“OSMORCI” MINISTARSTVA ODBRANE, VANJSKIH POSLOVA I PROMETA I KOMUNIKACIJA

Nakon sporazuma o formiranju vlasti u BiH

 

“OSMORCI” MINISTARSTVA ODBRANE, VANJSKIH POSLOVA I PROMETA I KOMUNIKACIJA