ZBOG VISOKIH TEMPERATURA FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UPUTILO PREPORUKE POSLODAVCIMA

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, preporučilo je poslodavcima da, zbog najavljenih visokih temperatura u mjesecu julu, usklade svoje poslovne aktivnosti i poduzmu neophodne mjere na zaštiti zdravlja radnika.

Ministarstvo apeluje na poslodavce da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova i radova na otvorenom u periodu od 12 do 17 sati i njihovog nastavka poslije 17 sati. Ukoliko zbog organizacije rada ovu preporuku nije moguće ispoštovati na ovaj način, Ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

 

Također, poslodavcima se preporučuje i da za vrijeme visokih temperatura radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima omoguće korištenje godišnjeg odmora, kao i korištenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 

– Preporučujemo poslodavcima da pronađu najbolji mogući način da se poslovne aktivnosti nesmetano odvijaju, ali i da zdravlje radnika ne trpi. Svako od poslodavaca shodno utvrđenoj organizaciji rada sigurno može pronaći model po kojem će moći ispoštovati preporuke

 

Ministarstva u pogledu rasporeda radnih sati, korištenja godišnjih odmora, dopusta i sve drugo što će doprinijeti kvalitetnom obavljanju poslova i zaštiti radnika – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Iz Ministarstva preporučuju da poslodavci, shodno svojim mogućnostima, obezbijede adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima, organima vlasti, te drugim pravnim licima, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), a prilagođeno visokim temperaturama.

 

Preporuke Federalnog ministarstva za rad i socijalne politiku temelje se na odredbi člana 9. stav 5. Zakona o zaštiti na radu objavljenog u Službenim novinama Federacije BiH (broj: 79/20).